Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka -Żabnica w miejscowości Żabnica”.
Gmina Gilowice opublikowała ogłoszenie związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd”,realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Kilka dni temu miało miejsce podpisanie listu intencyjnego mającego na celu rozpoczęcie prac nad utworzeniem Bielskiego Obszaru Gospodarczego.
W centrum Lipowej trwa budowa nowej sceny, która otworzy przed Gminą Lipowa mnóstwo możliwości - poinformował wójt Jan Góra.
Trwają prace przy remoncie mostu nad rzeką Sołą (tzw. mostu Widzyka). Prace zaplanowano na ponad rok. Polegają one na wymianie nawierzchni na dojazdach do niego i rondach.
W dniu dzisiejszym z Firmą WODPOL Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie II etapu prac na zadaniu pn. "Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego" w gminie Wegierska Górka. 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.zachęcamy do zapoznania się z drugą już wersją katalogu made inSilesia.
W dniach od 13 – 15 grudnia br., w godzinach od 8.30 – 15.00  zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego droga powiatowa do Glinki na odcinku od Geo-Parku do centrum Glinki  (do posesji nr  161 a).
  Na potoku Koszarawa znajdują się urządzenia hydrotechniczne w postaci 9 stopni wodnych, które z uwagi na wielokrotne przejście wód POWODZIOWYCH i wezbraniowych uległy znacznemu uszkodzeniu. Miejsca te są szczególnie wykorzystywane latem jako tereny rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców Żywca i okolicznych gmin. W sąsiedztwie stopni zlokalizowana jest również ścieżka rowerowa, ciesząca się dużą popularnością. Wobec powyższego tak ważnym było podjęcie działań naprawczych w tym rejonie.
Rozstrzygnięto edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Samorządom przyznano w sumie prawie 1 mld zł na 1214 inwestycji. Publikujemy ich listę.
Dzięki funduszom pozyskanym z Rżadowego Funduszu Rozwoju Dróg poprawiło się i poprawi bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w powiecie żywieckim. 
W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstanie nowy zakład produkcyjny – firma Sanhua Automotive Poland Sp. z o. o. zamierza produkować komponenty Systemu Zarządzania Ciepłem (Thermal Managment Systems) dla pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii!