Miasto Żywiec zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przemiotem jest budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów.
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1444S w miejscowości Rycerka Górna.
Powiatowi Żywieckiemu zostało przyznane dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” w wysokości 95 400,00 zł.
Powiat Żywiecki zakończył remont odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w miejscowości Bystra, Wieprz i Juszczyna na długości 806m w km 4+930 do km 5+736.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu informuje, że okresowo przeprowadza kontrolę nielegalnych podłączeń wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej na obszarze swojej działalności.
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji w ramach umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpocząłw dniach 30.08.2023-4.09.2023 prace związane robotami asfaltowymi na drodze wojewódzkiej DW946 w ciągu ul. Zakopiańskiej w gminie Gilowice. 
Powiat Żywiecki zakończył przebudowę drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S w Pewli Małej.
Po prawie 3 miesiącach został otwarty po przebudowie most w ciągu u. Brzozowej w Biernej w gminie Łodygowice.
Burmistrz Miasta Żywca informuje o ogłoszeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach III naboru wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.
Po ponad 8 miesiącach zakończona została przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łodygowicach o długości ponad 2,2 km.
Wykonawca przebudowy DW 948 poinformował o planowanych od 28.08.2023 r. zmianach w tymczasowej organizacji ruchu.
W pażdzierniku br. miały zakończyć się prace przy budowie systemu zarządzania ruchem, który obejmuje m.in drogę S1.