Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica- Złatna w m. Kamesznica na odcinku od km 2+490 do 2+574 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+755 do km 2+490 oraz od km 2+574 do km 2+700”.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - lider wśród europejskich stref, kilkakrotnie wyróżniona w rankingach światowych - w tym roku wraz ze wszystkimi specjalnymi strefami ekonomicznymi w kraju obchodzi Jubileusz 5-lecia funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji!
4 września br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy odbyło się powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.
Powiat Żywiecki uzyskał dofinansowanie w ramach „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w wysokości 2 350 000,00 zł.
Miasto Żywiec zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przemiotem jest budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów.
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1444S w miejscowości Rycerka Górna.
Powiatowi Żywieckiemu zostało przyznane dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” w wysokości 95 400,00 zł.
Powiat Żywiecki zakończył remont odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w miejscowości Bystra, Wieprz i Juszczyna na długości 806m w km 4+930 do km 5+736.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu informuje, że okresowo przeprowadza kontrolę nielegalnych podłączeń wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej na obszarze swojej działalności.
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji w ramach umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpocząłw dniach 30.08.2023-4.09.2023 prace związane robotami asfaltowymi na drodze wojewódzkiej DW946 w ciągu ul. Zakopiańskiej w gminie Gilowice. 
Powiat Żywiecki zakończył przebudowę drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S w Pewli Małej.
Po prawie 3 miesiącach został otwarty po przebudowie most w ciągu u. Brzozowej w Biernej w gminie Łodygowice.