W czwartek 18 kwietnia w Żywcu oficjalnie otwarty został nowy zakład produkcyjny firmy ALPLA. 
 Boisko znajdujące się przy Parku Habsburgów, obok klubu Ogródek zostało zmodernizowane i wyposażone w nowe elementy.
Ponad 75 proc. osiągnęło zaawansowanie prac na 8,5-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka. Ku zakończeniu zmierzają prace mostowe, których zaawansowanie wynosi ponad 95 procent. Na większości obiektów mostowych pozostały już tylko prace wykończeniowe i zamontowanie wyposażenia.
Trwa rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w dzielnicy Moszczanica.
Wykonawca zadania: „Remont DW 946 na rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście”  informuje o zaplanowanej na dzień 18.04.2024 r zmianie  tymczasowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi DW 946 w m. Żywiec .
11 kwietnia br. w  Kssenon - Akcelerator biznesowy rozpoczęła się seria spotkań w ramach projektu KSSENON CONNECT.  
Pod koniec przyszłego tygodnia ma zmienić się organizacja ruchu na moście Widzyka w Żywcu. W ostatnich dniach asfaltowany był pas północny, który do tej pory był wyłączony z ruchu. 
Informacja o zmianie w czasowym, lokalnym zamknięciu dla ruchu odcinków drogi DW 946 w miejscowościach Kocoń i Las.
Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta Żywiec, Wójtem Gminy Czernichów oraz Wójtem gminy Łodygowice w sprawie budowy ścieżek rowerowych wokół Jeziora Żywieckiego.
Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji polegającej na utworzeniu dwóch nowych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1405 S w Żywcu ul. Leśnianka w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w  Juszczynie obok Biblioteki Publicznej.
Prawie 3,4 mln złotych trafi do samorządów z subregionu południowego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.