Nastąpi zamknięcie drogi w Koszarawie Bystrej.
Można pobrać książkę poświęconą 25-leciu działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w dniu 31 października 2023 w godzinach od 8:00 do 18:00 odcinek drogi powiatowej nr 1419 S w Koszarawie Bystrej będzie zamknięty.
W związku z realizacją przez konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa, projektu pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica Państwa", przekazujemy zaproszenie na spotkanie informacyjne.
Urząd Gminy w Łodygowicach poinformował o wykryciu bakterii Escherichia coli w wodzie wodociągowej. 
25 października 2023 roku odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.
Straż Miejska w Żywcu będzie sprawdzałą czym mieszkańcy Żywca ogrzewają swoje domy. Pomoże im w tym specjalny dron.
Jakiś czas temu PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg w formule „zaprojektuj i buduj” dla modernizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka. PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonały otwarcia ofert jednak nie rozstrzygają postępowania.
Miasto Żywiec ogłosiło postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie przejścia w ciągu al. Piłsudskiego i skrzyżowania ulicy Poniatowskiego w Żywcu oraz wykonanie przejścia w ciągu ulicy Dworcowej na wysokości ulicy Objazdowej w Żywcu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.
Informacja o lokalizacji i terminach zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinków drogi DW948 w dniach 23 - 27.10.2023.
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1424S w miejscowości Sopotnia Wielka.
12 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL – SK”.