Zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. 
9 lutego 2024 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.
Zdając sobie sprawę z powagi problemu związanego z tragicznym stanem nawierzchni drogi powiatowej – ul. Jana Pawła II w Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Podlas do granicy z Kalną od dłuższego czasu podejmuję interwencje u zarządcy drogi odpowiedzialnego za jej stan techniczny Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu - informuje wójt Jan Góra.
Miasto Żywiec otrzymało około 17 milionów złotych rządowego wsparcia w ramach Polskiego Ładu na modernizację dróg. Aktualnie trwają procedury przetargowe związane z planowanymi inwestycjami.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg na opracowanie koncepcji przyszłej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 945, która prowadzi z Żywca do granicy ze Słowacją. Głównym celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej trasie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokładne opracowanie zakresu inwestycji, które mają na celu uspokojenie ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia drogi.
Zakończył się remont DW 946 w Gminie Ślemień. Na terenie sołectw Las i Kocoń, na długości prawie 5 km przeprowadzono kompleksowy remont nawierzchni drogi, poprzez wymianę warstw ścieralnej i wiążącej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej. Przebudowano także wiele odcinków poboczy, zjazdów oraz wlotów bocznych dróg. Powstał także chodnik i zatoki autobusowe.
6 lutego 2024 w Urzędzie Gminy Węgierska Górka odbyła się konferencja polsko-słowacka poświęcona budowie drogi ekspresowej S-1 po stronie polskiej i autostrady D-3 po stronie słowackiej. Organizatorami wydarzenia byli: Słowacko-Polska Izba Handlowa, Uranpres Ltd., Mirbud S.A. oraz Gmina Węgierska Górka.
Rusza nabór wniosków w kolejnej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.
To dobra informacja dla kierowców i mieszkańców powiatu żywieckiego - dziś wieczorem przywrócono ruch w tunelu "Emilia" w Lalikach. 
W Żywcu przy al. Jana Pawła II powstaje nowy park handlowy. 
KSSE nawiązało współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej. 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zasłużenie zdobyła wyróżnienie Diamenty Forbes 2024. Ta nagroda jest pewnym potwierdzeniem doskonałej i innowacyjnej działalności strefy ekonomicznej, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym regionu i kraju.