Biznes

W minionym tygodniu rozpoczęły się prace po dwóch stronach chodnika na ul. Leśnianka, w pobliżu skrzyżowania z ul.Armii Krajowej. Roboty związane są z budową w tym miejscu przejścia dla pieszych.

 1 marca 2023 roku radny Rady Miejskiej w Żywcu Mirosław Figura złożył wniosek do Zarządu Powiatu Żywieckiego w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul.Leśnianka - na początkowym i najbardziej niebezpiecznym dla pieszych odcinku ulicy Leśnianka - od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Jak informuje Mirosław Figura: 

We wniosku wskazałem również możliwość pozyskania środków na ten cel w ramach "Rządowego programu - Razem bezpieczniej). Również w marcu 2023 r. Zarząd Powiatu w Żywcu złożył wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W październiku 2023 r. zostały przyznane środki z Funduszu na wykonanie w/w przejścia dla pieszych, a w grudniu 2023 r. została podpisana Umowa z wykonawcą na wykonanie przejścia. W ramach inwestycji zostanie wykonane przejście dla pieszych z wymaganym obecnie oświetleniem, przebudowane zostaną fragmenty chodnika po obydwu stronach ul .Leśnianka oraz fragment odwodnienia.

Prace przy budowie nowego przejści potrwają do końca kwietnia bieżącego roku. 

Źródło: FB Mirosław Figura