Informacja o zmianie w czasowym, lokalnym zamknięciu dla ruchu odcinków drogi DW 946 w miejscowościach Kocoń i Las.
Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta Żywiec, Wójtem Gminy Czernichów oraz Wójtem gminy Łodygowice w sprawie budowy ścieżek rowerowych wokół Jeziora Żywieckiego.
Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji polegającej na utworzeniu dwóch nowych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1405 S w Żywcu ul. Leśnianka w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w  Juszczynie obok Biblioteki Publicznej.
Prawie 3,4 mln złotych trafi do samorządów z subregionu południowego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Gmina Łodygowice wkrótce rozpocznie budowę Centrum Sportu i Rekreacji MORGI.
Dzięki współpracy mieszkańców Gminy Gilowice, Sołtysów, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Władz Gminy Gilowice z Władzami Samorządu Województwa Śląskiego Gmina Gilowice otrzymała pomoc finansową z Konkursu Marszałkowskiego.
Stowarzyszenie „Wieprzanki” wzięło udział w uroczystym wręczeniu czeków w konkursie ofert na zadanie publiczne dotyczące wspierania rozwoju Gospodyń Wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku - "Kultywowanie Tradycji Lokalnych".
Gmina Jeleśnia otrzymała promesę na budowę dróg rolnych w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego.
Miasto Żywiec ogłosiło przetrag na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowo-budowlanych zabytkowej figury św. Rozalii w Żywcu. 
Na terenach po dawnym markecie Tesco w Żywcu powstanie aquapark z prawdziwego zdarzenia. Obiekt wybuduje prywatny inwestor. 
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1434S w miejscowości Żabnica.