Biznes

W gminie Jeleśnia realizowanych jest wiele prohektów służących mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym gminę. Gmina mogła pozyskać jeszcze więcej środków finansowych, jednakże wymagany był wkład własny, na który Rada Gminy nie wyraziła zgody. 

Projekty, które nie zostaną zrealizowane w gminie Jeleśnia to: 

- budowa nowoczesnego Miasteczka Ruchu Drogowego

- remont lokali mieszkalnych na potrzeby lokalizacji uchodźców z Ukrainy

- rewitalizacja przejścia Granicznego w Korbielowie

Więcej poniżej. 

jelesniaj