Biznes
Zdając sobie sprawę z powagi problemu związanego z tragicznym stanem nawierzchni drogi powiatowej – ul. Jana Pawła II w Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Podlas do granicy z Kalną od dłuższego czasu podejmuję interwencje u zarządcy drogi odpowiedzialnego za jej stan techniczny Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu - informuje wójt Jan Góra.

 Dzisiaj ozpoczęły się remonty cząstkowe w miejscach wymagających najpilniejszej interwencji.

 Mam nadzieję, że w najbliższych dniach nawierzchnia tej drogi zostanie doraźnie naprawiona. Zdaje sobie również sprawę, że droga ta wymaga kompleksowej modernizacji. Pewne kroki w tym kierunku zostały już podjęte, a o szczegółach w tym temacie poinformuję niebawem - dodaje wójt.