Wydarzenia

W poniedziałek 26 października odbyła się XIX Zdalna Sesja VI Rady Powiatu w Żywcu podczas, której radni Powiatu Żywieckiego podjęli decyzję w sprawie petycji Związku Podhalan w sprawie przyjęcia przez nasz powiat Karty Praw Rodzin.


Kontrowersje od początku

O sprawie pisaliśmy na naszych łamach już niejednokrotnie, m.in. TUTAJ. Przypomnijmy, Samorządowa Karta Praw Rodzin to dokument przygotowany przez stowarzyszenie Ordo Iuris. Stanowi ona deklarację poparcia dla silnej rodziny, ale i zobowiązanie samorządów do ochrony praw rodziców i dziecka w przedszkolu oraz w szkole. Dokument ma zwolenników i przeciwników. Ci drudzy podkreślają, że zawarte w niej zapisy uderzają w ofiary przemocy domowej i mniejszości seksualne, a przede wszystkim łamią Konstytucję, gdzie jest mowa o równości. Przeciwko przyjęciu karty protestują między innymi organizacje wspierające osoby LGBT i edukację seksualną. Temat przyjęcia Karty w powiecie żywieckim przewija się już od listopada 2019 roku. Najpierw petycję w tej sprawie złożyły do władz powiatowych Milowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” z Milówki oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Węgierka” z Węgierskiej Górki, kilka miesięcy Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan i Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. Z apelem o nieprzyjmowanie Kart zgłosiły się z kolei Fundacja Równość.org.pl.

Przeszkodą Covid

Decyzję w powyżej przedstawionej sprawie radni Powiatu Żywieckiego mieli podjąć 25 maja, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną sprawę przełożono na późniejszy termin - po ustaniu pandemii koronawirusa. Wtedy to temat miał być przedyskutowany. Mimo, że pandemia się nie skończyła – temat powrócił 26 października, kiedy to kilkadziesiąt minut przed sesją, radni otrzymali szczegółowe informacje w sprawie propozycji Zarządu Powiatu Żywieckiego, by zamiast przyjęcia petycji w sprawie Karty Praw Rodzin, przyjąć uchwałę dotyczącą stanowiska w sprawie znaczenia i roli rodziny w społeczeństwie. O to, co ma na celu zajęcie takiego stanowiska zapytał radny Jacek Jarco. W odpowiedzi starosta Andrzej Kalata poinformował, że stanowisko to ma być odpowiedzią w sprawie petycji, jeśli ta zostałaby odrzucona. Stanowisko Zarządu Powiatu Żywieckiego odnosi się do zapisów Konstytucji i jak podkreślił Kalata – Zarząd nie chciał zostawiać pustki po tym głosie.

Decyzja zapadła

Podczas sesji 26 października w porządku obrad pojawiły się projekty uchwał o odrzuceniu dwóch petycji jako bezzasadnych. Radni odrzucili petycje. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie znaczenia i roli rodziny w społeczeństwie. Stanowisko to podkreśla przede wszystkim rolę rodziny w społeczeństwie. Przed głosowaniem radny Jarco zaproponował, żeby w stanowisku znalazło się również stwierdzenie dotyczące tego, że rolą samorządu jest również wspieranie rodzin, w których to matka lub ojciec samotnie wychowują dzieci. Starosta Kalata zapewnił, że zapis ten – oparty na Konstytucji – nie wyklucza i takich rodzin. Stanowisko zostało przyjęte większością głosów.