Śpiew, muzyka i taniec od zarania dziejów stanowiły nieodłączny element ludzkiego życia. Elementy te były mocno związane zarówno z obrzędowością, wierzeniami, jak i z zabawą i rozrywką. Nie inaczej było w Żywcu.
Miejsca związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi od zawsze fascynowały i budziły niepokój ludzi. Rejony nawiedzone znaleźć możemy właściwie w całej Polsce, często związane są z nimi legendy i niesamowite opowieści. Na terenie Żywiecczyzny również możemy dotrzeć do takich miejsc.
Góra Grojec góruje nad Żywcem od wieków, skrywając wiele tajemnic. Na wzniesieniu tym miała swe grodzisko ludność kultury łużyckiej i znajdował się zbójnicki zamek. Na Grojcu wykonywano także wyroki śmierci na złoczyńcach. W dziejach góra ta pełniła wiele funkcji, dzięki swojej doskonałej lokalizacji. Mieszkańcy Żywiecczyzny zawsze pragnęli poznać tajemnice tego miejsca, z którym wiąże się wiele legend. 
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, Parafia Rzymsko-Katolicka P.W.Św. Wojciecha w Jeleśni organizuje 36. konkurs na palmę wielkanocną. 
Kapliczka domkowa p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1868 r na Foksowej Kępie, zwanej potocznie „Na Horolnej”, przy Cesarce to jeden z ciekawszych zabytków w naszym regionie, z którym związane są również niesamowite opowieści o duchach.
Czy wiecie, że dworzec kolejowy w Żywcu wcale nie miał znajdować się w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie?
W roku 1892 wydano "Przewodnik ilustrowany po ces. król. austr. kolejach państwowych". W zeszycie nr 28 zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Co ciekawe, zostały w nim także zamieszczone opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia.
Niewielu mieszkańców Żywca, zwłaszcza tych młodszych, wie o tym, że nazwa naszego miasta opłynęła cały świat! Nie jest to wcale metaforyczne odniesienie do popularnego na całym świecie żywieckiego piwa, lecz do statku, który nosił nazwę Żywiec!
Historia Żywca jest niezmiernie ciekawa i w wielu kwestiach nierozstrzygnięta i niezbadana. Najmniej natomiast opracowań dotyczy historii najnowszej. Na szczęście dostęp do źródeł nie jest utrudniony, a nawet w domowych archiwach znajdziemy wiele zdjęć, pokazujących nasze miasto przed laty. Zapewne wielu mieszkańców żywieckich "blokowisk" zadaje sobie pytanie: kiedy powstały bloki w Żywcu? Co było powodem rozwoju budownictwa blokowego? Dziś spróbujemy przyjrzeć się temu tematowi nieco szerzej. 
Muzyka kościelnych organów od pokoleń towarzyszyła mieszkańcom Radziechów, kształtując ich umiłowanie do sztuki i łagodząc trudy dnia codziennego.
Zabytkowe budynki w Żywcu odzyskały blask! Prace przy odnowieniu elewacji zakończyły się już m.in. na budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu. Blask odzyskał również gmach, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
Od pewnego czasu, szczególnie już po transformacji ustrojowej kraju, pojawiło się w prasie, ale i w szeregu wydawnictwach książkowych szereg publikacji prezentujących nieznane lub słabo znane dzieje krajowego rzemiosła i drobnego przemysłu różnych branż w XX wieku.