Myślicie, że skończyły się już ferie i nic ciekawego już nie może Was spotkać? Jeśli tak, to się mylicie.
Powoli zima nas opuszcza, temperatura rośnie, lody puszczają.Można rzec, iż może to być ostatni moment na… zimową kąpiel w przeręblu. Z tego faktu Klub Żywieckich Morsów organizuje happening  I Żywieckie Morsowanie!
Kultura pasterska nieodłącznie wiąże się z Karpatami a co za tym idzie, także z Beskidami. Niestety w ostatnich dziesięcioleciach na terenie Karpat zauważalny jest spadek liczby gospodarstw, które zajmują się hodowlą owiec. Wiąże się to również z malejącym gronem osób utrzymujących się z wytwarzania tradycyjnych wyrobów. Taki stan rzeczy ma niestety wpływ na  zwiększające się zagrożenia dla zachowania bioróżnorodności regionu.  W celu zahamowania tych negatywnych zjawisk oraz odbudowy tradycyjnej gospodarki pasterskiej w regionie powstała organizacja realizująca projekt „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”. W ramach projektu prowadzone są szkolenia dla społeczności lokalnych poświęcone tematyce pasterskiej.
Muzeum Miejskie w Żywcu proponuje wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych nową, ciekawą ofertę edukacyjną. Nowa propozycja łączy w sobie oprócz krótkiego wykładu również warsztaty plastyczne dostosowane do wieku uczestników. Organizatorzy proponują róże techniki graficzne i rysunkowe: wypukłodruk, monotypia, odbijanie z matrycy, kolorowanie, rysowanie.
Zapewne wielu z Was mija ten budynek kilka razy dziennie, prawdopodobnie nie zwracając uwagi na popadający w ruinę stary dom. Tymczasem obiekt ten jest jednym z ciekawszych na Zabłociu. Gdy robiłem zdjęcia do tego tekstu, zaczepiło mnie kilku przechodniów, którzy z sentymentem wspominali czasy świetności ruiny. Pan Jerzy wspomina – „Kiedyś, przed tymi drzwiami był ładny drewniany ganek. Stały w nim modele domków, które z zachwytem oglądaliśmy wracając ze szkoły”. Klimatyczny drewniany ganek pamiętają zapewne także młodsi mieszkańcy Zabłocia. Spacerując wokół starego domu widzimy pozostałości ganku poukładane z tyłu domu.
16 marca 2013 roku o godzinie 9:30 (sobota) w Gabinecie Rehabilitacji RehaBB Daniel Kawka odbędą się darmowe warsztaty dla pacjentów. Tematyką spotkania będzie omówienie możliwości stymulowania uszkodzonego mózgu w warunkach domowych.
Marzyliście kiedyś o tym, żeby zostać aktorem/ aktorką? Występować na scenie? Nagrywać filmy? Teraz Wasze marzenia mogą się spełnić. Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz organizuje konkurs teatralny "Widzę i reaguję, pomagam i szanuję...". Do konkursu można zgłaszać się do 27 marca 2013 r. Przesłuchania odbędą się 18 kwietnia 2013.
W roku 1937r czas jazdy pociągu między Żywcem a Suchą Beskidzką wynosił jedną godzinę. Ponadto linia ta kryje wiele tajemnic. Jak możemy przeczytać chociażby na forach internetowych miłośników kolei:
Turniej artystyczny młodych „Cztery Pory Roku” jest imprezą cykliczną, adresowaną do utalentowanej młodzieży. Organizatorem turnieju jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13 ze współorganizatorem - Stowarzyszeniem Kulturalnym „prowincja”.Celem Turnieju jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak i zaproponowanie form kulturalnego spędzania  wolnego  czasu  przez  wrażliwą  artystycznie  młodzież  poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania.
Witaj bardzo serdecznie. Zastanawiając się krótko nad tematem dzisiejszego artykułu doszedłem do wniosku, że na tapetę rzucimy dzisiaj plotkę. Co to jest plotka? Wszelakie słowniki języka polskiego definiują ten zabieg komunikacyjny jako niesprawdzoną lub kłamliwą pogłoskę, powodującą utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy.