Wydarzenia

24 lutego w godzinach od 9:00 do 24:00 jakość powietrza będzie zła. 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 24.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze powiatu żywieckiego.