Wydarzenia

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę, zgodnie z którą 2 mln. zł zostaną przeznaczone na ochronę zabytków w województwie śląskim. Fundusze trafią również na Żywiecczyznę - do Rychwałdu i Rajczy.

 W Sali Sejmu Śląskiego uroczyście wręczono symboliczne czeki w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Łączna wartość dofinansowania to 2 mln zł.

Troszczymy się o nasze dziedzictwo kulturowe i te dwa miliony złotych, które trafią do instytucji i podmiotów w całym regionie, to z jednej strony inwestycja w ich przyszłość, troska o wartości, a z drugiej forma podziękowania za Państwa pracę i zaangażowanie na rzecz tych obiektów. Warto wspierać te działania i cieszę się, że w tym roku udało się przeznaczyć na ten cel tak duże środki – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zabytki są niezastąpionym źródłem informacji o życiu i działaniach człowieka oraz o historycznym rozwoju umiejętności artystycznej i technicznej. Zabytki to zasoby nieodwracalne, decydujące o tożsamości miejsca i pozwalające zachować łączność pomiędzy przeszłymi i przyszłymi pokoleniami - informują przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego. Fundusze te trafią również na Żywiecczyznę - 
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika i Św. Kazimierza Królewicza w Rajczy otrzyma dotację w kwocie 70 tys. zł, natomiast Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Rychwałdzie 54 tys. zł.