Wydarzenia

28 kwietnia br. odbyła się uroczysta gala w formie online, na której wyłoniono laureatów tegorocznego konkursu „Złote Szkoły NBP”. Szkoła Podstawowa nr 10 działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu otrzymała pierwsze miejsce w kategorii debata szkolna - nagroda pieniężna 10 tys. złotych oraz prestiżowy tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY NBP".

Celem programu „Złote Szkoły NBP” jest poszerzanie edukacji ekonomicznej wśród uczniów. W programie mogli uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych ( klasy 7 i 8 ) oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Ogółem do konkursu przystąpiły 202 szkoły z całej Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu było utworzenie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej oraz zrealizowanie trzech zadań: przeprowadzenie lekcji z ekonomii, przeprowadzenie debaty szkolnej, zorganizowanie warsztatu uczniowskiego oraz opisanie ich na platformie NBP.