Wydarzenia

Zakończono prace związane z czyszczeniem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1463 S ul. Piłsudskiego w Żywcu.

Zadanie było możliwe do wykonania dzięki otrzymaniu dodatkowych środków z Zarządu Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim.

Zdjęcie: PZD Żywiec