Wydarzenia

23 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się podpisanie umów na realizację projektów związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych. W podpisaniu umów uczestniczyli między innymi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Wójt Gminy Milówka Robert Piętka i Wójt Gminy Świnna Henryk Jurasz.

W ramach podpisanych umów Urząd Gminy Milówka otrzymał środki w wysokości 21 445,43 zł. na modernizację budynku Urzędu Gminy Milówka poprzez wykonanie podjazdu oraz toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast Urząd Gminy Świnna otrzymał środki w wysokości 105 000,00 zł. na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Środki na realizację w/w projektów zostały pozyskane przez Powiat Żywiecki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.