Wydarzenia

20 kwietnia 2013 roku odbędzie się XV Wiosenny Zlot Turystyczno – Ekologiczny „Czyste Góry” 2013 – Kampania Ekologiczna organizowana przez  Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.  Współorganizatorem imprezy jest Zespół Szkół w Międzybrodziu Bialskim. Dla uczestników zostało przygotowanych pięć tras opracowanych przez inicjatora Zlotów - Jacka Seweryna.

Regulamin:

CELE:  porządkowanie szlaków turystycznych; promowanie turystyki kwalifikowanej, przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „ Małej Ojczyzny”; udział w obchodach „DNIA ZIEMI”; poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami ZLOTU, zainteresowanymi uprawianiem pieszej turystyki górskiej i krajoznawstwem oraz ochroną środowiska.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

W ZLOCIE uczestniczy 1 do 2 drużyn turystycznych reprezentujących szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, w składzie 10 uczniów i jeden opiekun oraz sympatycy turystyki. Zgłoszenia należy kierować do dnia 15 kwietnia 2013 r. /poniedziałek/ Adres: Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13. TEL.860-22-44

UCZESTNICY ZLOTU POWINNI: posiadać dobry stan zdrowia; mieć odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pieszej wędrówki; posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz apteczkę; przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia; DOJAZD NA ZLOT WE WŁASNYM ZAKRESIE.

 HARMONOGRAM IMPREZY: 20 kwietnia 2013r. w godzinach 8:00 - 9:30 wymarsz na szlaki turystyczne. Przy zgłoszeniu w Wydziale TKSP uczestnictwa w Zlocie, drużyny otrzymują worki na śmieci, które składują na mecie. Przyjmowanie drużyn: 12:00 - 13:00. Konkursy: ok. 13:00. Podsumowanie: ok. 14:30. ZAKOŃCZENIE: ok. 15:00. UWAGA: Prosimy uczestników o zabranie rękawiczek we własnym zakresie!

TRASY: 1. Żywiec /wyjazd z dworca PKP, PKS i przewoźnicy prywatni / na trasę: Łodygowice /PKP/ - szlak czerwony – Czupel /933m./ – szlak niebieski – Magurka /schr./ -szlak żółty – MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE /Zespół Szkół/. CZAS PRZEJŚCIA: 4,5 - 5 h. Trasa trudna!

2. Żywiec /wyjazd z dworca PKS lub MZK/ na trasę: Czernichów /zapora/ - szlak niebieski – Czupe l/933m/ - Magurka /schr./ - szlak żółty -MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE /Zespół Szkół/. CZAS PRZEJŚCIA: 4,5 – 5 h. Trasa trudna!

3. Żywiec /wyjazd z dworca PKP lub PKS i przewoźnicy prywatni/ na trasę: Wilkowice /PKP/ - szlak zielony - Magurka /schr./ - szlak żółty - MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE /Zespół Szkół/. CZAS PRZEJŚCIA /zejścia/: 4,0 - 4,5 h. Trasa średnia!

4. Wyjazd na trasę : z dworca PKP lub PKS i przewoźnicy prywatni/. Mikuszowice/PKP/ - szlak czerwony – Magurka /schr./ - szlak żółty – Międzybrodzie Bialskie/Zespół Szkół/. CZAS PRZEJŚCIA: 4,0 –4,5 h. Trasa średnia!

5. Wyjazd na trasę : z dworca MZK. Międzybrodzie Żywieckie – Żar /761m.n.p.m./ - zapora w Porąbce i dojście drogą/3km/ do – Międzybrodzie Bialskie/Zespół Szkół/ CZAS PRZEJŚCIA: 3,0 –4,0 h. Trasa średnia!

Źródło: Starostwo Powiatowe Żywiec

Panorama z Bendoszki na Beskid Żywiecki, Śląski i Mały Panorama z Bendoszki na Beskid Żywiecki, Śląski i Mały