Wydarzenia

Wydaje się, że w obecnych czasach trudno zainteresować młode pokolenie czymś, co spowoduje, że oderwie wzrok od smartfonów i ekranów monitorów. Żywieckim strażakom… chyba się to udało.

W dniach od 16 maja do 24 czerwca 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu udostępniono wystawę wyposażenia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego z okazji Jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Wystawa dedykowana była przede wszystkim dzieciom i młodzieży z przedszkoli oraz szkół powiatu żywieckiego. W programie wystawy nie zabrakło licznych atrakcji, takich jak prezentacje multimedialne o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Największą radość sprawiało dzieciom „gaszenie pożaru” makiety domku strażackiego przy użyciu hydronetki, gdzie dzieci poprzez nakierowanie strumienia wody miały przewrócić płytkę, symbolizującą pożar w oknie lub drzwiach. W trakcie odwiedzin strażacy z JRG PSP prezentowali również swoje umiejętności oraz sprzęt używany podczas akcji ratowniczych.

Wystawa od pierwszych dni cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, do tego stopnia, że konieczne było wprowadzenie grafiku zwiedzania. Dzieci niechętnie opuszczały mury komendy, dlatego na pocieszenie każdy młody człowiek mógł otrzymać jubileuszową słodkość.

W okresie otwarcia wystawy Komendę Powiatową PSP w Żywcu odwiedziło:

  • dzieci poniżej 14 lat – 614 osób,
  • dzieci i młodzież powyżej 14 lat – 60 osób,
  • dorośli (opiekunowie) – 136 osób.

Odwiedziło nas łącznie 810 osób.