Wydarzenia

Kilka dni temu na naszych łamach poruszaliśmy temat wycinki 34 drzew prz y budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu. 

Decyzja o wycince podyktowana jest coraz liczniejszymi zgłoszeniami od rodziców oraz osób korzystających z poradni oraz nauczycieli, którzy mają problem z zaparkowaniem samochodu. Podsumowując - przed budynkiem mają powstać nowe miejsca parkingowe.

Przeczytaj także: Żywiec: Kolejne 34 drzewa do wycinki?

W sprawie wycinki zwróciliśmy się z pytaniami do Starostwa Powiatowego w Żywcu. 

W odpowiedzi na skierowane pytania, Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało:

Wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew przy budynku Zespołu Szkół Samochodowych został złożony przez dyrektora szkoły po raz pierwszy w styczniu 2019 roku do Zarządu Powiatu w Żywcu.

Uzasadnienie złożonego wniosku podyktowane było:

  • względami bezpieczeństwa - pochylone i chore drzewa stwarzają zagrożenie dla osób przebywających na terenie szkoły i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która ma siedzibę w tym samym budynku (uczniowie szkoły, osoby udające się do poradni z małymi dziećmi jak i zarówno pracownicy szkoły i poradni);
  • koniecznością innego zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoły i wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych dla rodziców dojeżdżających do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania z dziećmi - niejednokrotnie niepełnosprawnymi;
  • możliwością uszkodzenia budynku i samochodów parkujących na terenie szkoły;
  • zwiększeniem dostępu naturalnego światła do sal lekcyjnych i gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gdyż zbyt blisko rosnące drzewa utrudniają dostęp światła słonecznego;
  • zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Grunwaldzkiej w obrębie posesji szkoły.

W lutym 2021 r. na terenie posesji Zespołu Szkól Samochodowych przeprowadzona została wizja lokalna dotycząca złożonego wniosku. W trakcie oględzin stwierdzono zły stan zdrowotny i sanitarny świerków oraz lipy. Dodatkowo część wymienionych drzew uniemożliwia swobodny rozwój posadzonych wzdłuż ogrodzenia zdrowych żywotników. Postępowanie zostało zakończone w dniu 22 lutego 2021 r. wydaniem decyzji przez Burmistrza Miasta Żywca, która zezwala na wycięcie 11 szt. świerka pospolitego i 1 szt. lipy drobnolistnej.

Ponadto informujemy, że wycinka w/w drzew związana jest z planem zagospodarowania terenu wokół szkoły, oraz z planowaną inwestycją budowy windy dla osób z niepełnosprawnościami w części budynku gdzie znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.