Wydarzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdził że woda produkowana i dostarczana siecią wodociągową – wodociągu sieciowego Międzybrodzie Żywieckie, z III zbiornika wyrównawczego jest przydatna do spożycia.

W celu poprawy jakości wody dokonano dezynfekcji wody w III zbiorniku wyrównawczym oraz całej sieci wodociągowej zasilanej z w/w zbiornika wraz z instalacjami wewnętrznymi budynków. W wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły wyniki badania wody.