Wydarzenia

W sobotę, 25 czerwca odbył się Walny Zjazd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu. W trakcie Walnego Zjazdu posumowano działania Zarządu Oddziału w ostatnich latach.

Zasłużonym działaczom Towarzystwa oraz osobom, które przyczyniły się do rozwoju turystyki w regionie wręczono dyplomy i odznaczenia. W trakcie Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu, na czele którego stanął Prezes - Jakub Nowak. 

Zdjęcie: UM Żywiec