Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało, że w związku z realizacją inwestycji „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1477 S Rajcza – Sól – Zwardoń w km 0+437 w miejscowości Rajcza” w dniu 3.09.2020 wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacja ruchu.

Na czas trwania budowy zostanie wytyczony objazd dla samochodów o masie powyżej 15t oraz długości większej jak 10 m pętlą o długości 29 km składająca się z odcinków dróg: DP1447S, S1, DK1 oraz DP1439S przebiegający przez Rycerkę Dolną, Sól, Sól-Kiczorę, Laliki, Milówkę oraz Rajczę.

Ruch dla pozostałych samochodów, pieszych oraz rowerzystów zostanie poprowadzony przez obiekt tymczasowy znajdujący się obok budowanego mostu.