Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało, że w związku z realizacją inwestycji „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1477 S Rajcza – Sól – Zwardoń w km 0+437 w miejscowości Rajcza” w dniu 21.08.2020 r. rozpoczną się roboty budowlane.

W związku z powyższym planuje się wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.