Wydarzenia
Od października trwają roboty obejmujące wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na całej długości nieutwardzonej ul. Zagrodowej. W ramach podpisanej umowy powstanie 0,868 km drogi. Wartość robót objętych umową wynosi 512.725,60 zł brutto. Prace zostaną wykonane i rozliczone do końca bieżącego roku.
Zdjęcie: UG Łękawica