Wydarzenia

Trwa okres grzewczy, a więc w Żywcu ciężko się oddycha...

Według informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Żywiec jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w województwie śląskim. Normy dopuszczalne średnich stężeń dobowych pyłu zawieszonego przekroczone są już o ponad 136%! Smutną ciekawostką jest to, że np. w Katowicach normy te przekroczone są o... 3 %. Niestety zanieczyszczenie to daje się odczuć najbardziej podczas wieczornych spacerów. Co powoduje takie zanieczyszczenia w powietrzu, którym oddychamy? Z pewnością dużą odpowiedzialność ponoszą nasi ziomkowie, którzy w piecach centralnych spalają większość odpadów z gospodarstw domowych, a więc nie tylko bioodpad, ale też plastiki. Sprawą kolejną jest to, że zamiast węgla ludzie często palą w piecach np. mułem węglowym.

smog żywiec

Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Czy Miasto powinno podjąć się tak radykalnych zmian, jakie zostały wprowadzone m.in. w Krakowie, gdzie małopolski sejmik przegłosował uchwałę wprowadzającą za 5 lat zakaz palenia węglem? Podobny zakaz, dotyczący zakazu palenia w piecach centralnego ogrzewania mułem węglowym ma zostać wprowadzony na terenie województwa śląskiego. W roku 2014 do gmin i spółek ciepłowniczych oraz mieszkaniowych województwa śląskiego, w ramach projektu „Kawka” trafi ponad 21 mln. zł. Wspomniany projekt zakłada nie tylko ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ale również poprawę efektywności energetycznej. W ramach działań zakłada się ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery, likwidację przestarzałych kotłowni, modernizację ogrzewania i termomodernizację budynków.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku było jeszcze gorzej z jakością powietrza w naszym powiecie, to tego tematu możecie wrócić TU.

Oprac.: PW