Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Żywcu poinformowało o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1411S w miejscowości Ślemień.

W dniu 6 września 2021 roku w godzinach 9.00 - 16.00 droga powiatowa nr 1411S ul. Młyńska w m. Ślemień na odcinku w km 0+937 do km 1+157 (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 946 o długości 220m w kierunku Urzędu Gminy Ślemień) zostanie zamknięta dla ruchu - w związku z wykonywaniem nowej nawierzchni na całej szerokości drogi.