Wydarzenia

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu realizuje zadanie pn. „Zabłocka kultura – działamy razem. Remont sali widowiskowej w MCK klub „Papiernik” w Żywcu”.

W ramach tego zadania zostanie:

- odnowiona scena,

- zamontowane nowe nagłośnienie i oświetlenie,

- wymienione zostaną krzesła składane,

- przyklejone ekrany akustyczne.

 Podniesienie poziomu technicznego od strony oświetlenia i nagłośnienia ma służyć poprawie technicznej realizowanych wydarzeń artystycznych, kulturalnych czy edukacyjnych dla społeczności lokalnej miasta. Poprawie ulegnie estetyka sali i komfort jej użytkowania.

Celem programu "Infrastruktura domów kultury" jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

 Zadanie pn.: „Zabłocka kultura- działamy razem. Remont Sali widowiskowej w MCK klub „Papiernik w Żywcu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.