Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1405S w Żywcu.

W dniach 02.07.2022 roku – 03.07.2022 roku w godzinach od 21.00 do 7.00 droga powiatowa nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w Żywcu (dzielnica Zabłocie / ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 będzie zamknięta dla ruchu. Powodem w/w utrudnień będzie wykonywanie nowej nakładki z masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości drogi.