Wydarzenia

Pamiętacie jak na naszym portalu w zeszłym roku pisaliśmy o ciekawej inicjatywie sadzenia drzew w Węgierskiej Górce? W tym roku również odbędzie się ta akcja organizowana w ramach Wielkiego Święta Sadzenia Drzew "Po stronie Natury".

Ekorajd jest imprezą edukacyjną o charakterze ekologicznym, skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Węgierska Górka.

Celami rajdu jest popularyzacja turystyki górskiej, kształtowanie postaw ekologicznych, utrwalanie odpowiedzialności za „Małe Ojczyzny” oraz integracja szkół.

Ekorajd składa się z 2 części:

a) część pierwsza - przejście wyznaczonymi trasami i uprzątnięcie tras

b) część druga - konkurs, podczas którego oceniana będzie realizacja zadań przedrajdowych oraz wiedza ekologiczna i turystyczna o regionie

Na zakończenie rajdu zostaną rozdane nagrody dla najlepszych drużyn w kategoriach:

Szkoły podstawowe

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Przewidziane nagrody za I, II i III miejsce

3. Część pierwsza – przejście szlakami

Uczestnicy Rajdu wraz z opiekunami, członkami Koła PTTK Węgierska Górka wędrują szlakami turystycznymi Beskidu Śląskiego i Żywieckiego zaproponowanymi przez Organizatorów.

Miejscem docelowym jest Rynek przy Bulwarach w Węgierskiej Górce.

W czasie wędrówki ekipy sprzątają szlaki segregując śmieci do worków dostarczonych przez Organizatorów.

Worki ze śmieciami uczestnicy znoszą do głównej drogi lub do miejsca, w które jest w stanie dojechać samochód firmy wywożącej śmieci, składują w jednym miejscu, które oznaczają na mapie.

4. Część druga – konkurs

Każda z ekip uczestniczących w Ekorajdzie przygotuje tzw. zadania przedrajdowe:

a) występ artystyczny o tematyce ekologicznej – do 5 minut

b) raport ekologiczny dotyczący ochrony wody: opis realnie występującego problemu w miejscu zamieszkania oraz propozycja jego rozwiązania i uniknięcia w przyszłości

c) praca plastyczna o tematyce ekologicznej – ochrona wody - z dowolnych materiałów.

Podczas EkoRajdu, po zejściu z tras odbędzie się konkurs wiedzy turystycznej

5. Założenia organizacyjne:

* Dyrektorzy szkół lub osoby przez nich wyznaczone zgłaszają do Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka reprezentacje szkół, podając ilość uczestników, osobiście lub pod nr tel. 33 8642 187 w terminie do 27 kwietnia i odbierają proponowane trasy dojścia.

* Raporty ekologiczne oraz prace plastyczne o tematyce ekologicznej należy dostarczyć do OPG WG w terminie do 08.05.2013 r.,

* Miejsca, które nie zostaną posprzątane w trakcie wędrówki trasami (np. dzikie wysypiska lub dzikie składowiska butelek), powinny zostać oznaczone na mapie przez opiekuna grupy i mapa przekazana Organizatorom.

* Konkurs będzie się odbywał na Rynku przy Bulwarach w Węgierskiej Górce.

* Organizatorzy zapewniają uczestnikom Ekorajdu ciepły posiłek na zakończenie rajdu, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za I, II, III miejsce, w każdej kategorii.

Podstawą do oceny będzie realizacja zadań, opisanych w punkcie 4.a – c.

Za każde zadanie reprezentacja może otrzymać 0 – 5 punktów.

Za konkurs wiedzy turystycznej drużyna może otrzymać 0 – 5 punktów

6. Harmonogram rajdu:

900 – 1200 - część pierwsza - przejście wyznaczonymi trasami.

1200 - przybycie drużyn na Rynek przy Bulwarach w Węgierskiej Górce.

1230 – 1400 - prezentacje konkursowe i wręczenie nagród i dyplomów

Źródło: OPG Węgierska Górka

las