Wydarzenia

Od 4 lutego 2021 roku do 20 lutego 2021 roku na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
https://radziechowy-mieszk.webankieta.pl/