Wydarzenia

17 sierpnia 2021r.  nastąpił odbiór odtworzenia nawierzchni i chodników wraz z oznakowaniem na ul. Granicznej w Cięcinie.

Firma MIRBUD S.A. wykonała odtworzenie nawierzchni wraz z chodnikami strona lewa i prawa w śladzie przekopu pod kolektor burzowy DN1400. Wykonano czyszczenie nawierzchni i chodników. Wykonano również oznakowanie poziome. Teren pasa drogowego uporządkowano.

Po wykonaniu robót związanych z przebudową, zweryfikowano oznakowanie oraz dopuszczono przywrócenie ruchu na ul. Granicznej.