Wydarzenia

PZD w Żywcu poinformowało o przebudowie DP 1447 S w Soli.

 Wykonano nową nawierzchnie bitumiczna w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w Soli na długości około 1 km. Zadanie zostało sfinansowane w całości z środków zewnętrznych – unijnych i rządowych.