Wydarzenia

W dniu 08 listopada br. dokonano kontroli robót przy zabezpieczaniu osuwiska przy DP 1426 S w Sopotni Małej w gminie Jeleśnia.

Prace trwają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uzgodnionym z Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach – organem przekazującym znaczne środki na jego wykonanie. Zakończenie prac łącznie z położeniem nowej nawierzchni planowane jest końcem listopada 2021 roku.

Zdjęcie: PZD