Wydarzenia

W szkołach średnich na Żywiecczyźnie uczniowie będą zobligowani do noszenia maseczek podczas przerw. Jak będzie wyglądała nauka w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec?

"Miasto Żywiec jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych, 6 przedszkoli i 2 zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Mamy nadzieję, że od 1 września tego roku w naszych przedszkolach będzie blisko 800 wychowanków, a do szkół podstawowych uczęszczać będzie 2160 uczniów. Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, rok szczególny, bo kształcenie odbywać się będzie w czasie pandemii. Intensywnie przygotowujemy się do tego wydarzenia, by jak najlepiej zrealizować stojące przed nami zadania. Staramy się na bieżąco przekazywać dyrektorom naszych placówek wszelkie zalecenia i wskazówki przekazywane przez MEN, MZ, i GIS. Przekazujemy także środki finansowe naszym placówkom na zakup odpowiedniej ilości środków dezynfekcyjnych, również środków ochrony tak, aby w naszych placówkach uczniowie, a także nauczyciele i pracownicy szkoły mogli czuć się bezpiecznie. Bardzo ważna jest tutaj współpraca z rodzicami. Będziemy starali się rozmawiać z rodzicami aby starali się przestrzegać regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, aby nie posyłali do szkoły i placówki chorego dziecka, informowali o sytuacjach ewentualnego zakażenia w rodzinie czy też o kwarantannie. Aby rodzice sprawdzali czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku, przypominali dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas posiłków, unikali transportu publicznego w drodze do i ze szkoły. Ważna jest także rozmowa z dziećmi i wpajanie im zasad higieny osobistej.
Jesteśmy w trakcie opracowywania procedury na wypadek zakażenia w którejś z naszych placówek w porozumieniu ze wszystkimi dyrektorami. Co do rodzaju realizowanego przez daną placówkę kształcenia, będzie decydował dyrektor w zależności od sytuacji w porozumieniu z organem prowadzącym a także w uzgodnieniu ze stacja sanitarno-epidemiologiczną" - mówi w rozmowie z naszą redakcją Marek Czul, wiceburmistrz Żywca.