Wydarzenia

Powiat Żywiecki zakończył remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1411S na ulicy Młyńskiej w Ślemieniu.

Po raz pierwszy na drodze powiatowej zastosowano nową technologię dzięki której wykonana nawierzchnia w postaci jednej warstwy z masy SMA 16 JENA jest znacznie trwalsza niż tradycyjna nawierzchnia z betonu asfaltowego i mniej podatna na odkształcenia pod wpływem dużych obciążeń np. pojazdów ciężkich.  

Główne zalety tej technologii to zwiększona odporność na koleinowanie, zwiększona trwałość zmęczeniowa nawierzchni, wyższe właściwości przeciwpoślizgowe i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Technologia ta wpływa również na szybkość wykonania remontu i pozwala na zastosowanie dużej ilości grubego kruszywa.

Koszt inwestycji na odcinku 220 mb. wyniósł ok. 150 tys. złotych.0