Wydarzenia

W Milówce z uwagi na konieczność wykonania prac związanych z remontem nawierzchni toru kolejowego w ciągu przejazdów ul. Jagiellońska wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. 

Z uwagi na stan nawierzchni toru, który bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu pociągów (w tym osobowych) wprowadzona została awaryjna czasowa organizacja ruchu przy połówkowym zamknięciu ruchu pojazdów samochodowych w dniach 23.08.2021 do 28.08.2021 w godzinach od 8.00 do 20.00. Planowane jest dwukrotnie zamknięcie nocne.