Manewry w Jaskini Salmopolskiej

Manewry w Jaskini Salmopolskiej
W sobotę 21 maja w Jaskini Salmopolskiej odbyła się pozorowana jaskiniowa akcja ratownicza. W manewrach wzięło udział 14 ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR oraz 2 grotołazów z DGM i 3 grotołazów z Speleoklub Bielsko-Biała (lokalne kluby speleo).
Akcja trwała 8 godzin, w tym transport osoby ratowanej w jaskini niecałe 4 godziny.
Jaskinia Salmopolska, od niedawna powiększona ponad czterokrotnie, jeśli chodzi o jej długość, jest jedną z niewielu jaskiń fliszu karpackiego wymagających w akcji ratowniczej wykorzystania technik linowych. Do tej pory przeprowadzono tylko jedną akcję pozorowaną i jedną rzeczywistą w jej nowych partiach.
Poza symulacją dotyczącą zawiadomienia i organizacji akcji poszukiwawczo-ratowniczej w jaskini, sprowadzającej się do sprawnego "zabezpieczenia", monitorowania, wydobycia na powierzchnię i przekazania osoby ratowanej Zespołowi Ratownictwa Medycznego, ćwiczenia obejmowały:
 udzielenie pierwszej pomocy osobie ratowanej w warunkach jaskiniowych (obecność lekarza),
 zapewnienie jej komfortu cieplnego w czasie gdy przygotowywane są odcinki jaskini do transportu,
 oraz pełną kontrolę jej stanu podczas transportu.
Specyfika budowy jaskini wymagała sprawnego poruszania się w ciasnych korytarzach a także użycia technik linowych podczas transportu - kilka transportów pionowych oraz pokonywanie z noszami bardzo wąskich odcinków jaskini.
Informacja: R.Głowacki
Zdjęcie: G.Szalbot / GOPR Beskidy