Wydarzenia

Fundacja Ekologiczna ARKA rozpoczęła przygotowania do "Listów dla Ziemi". Organizatorzy zakładają, że w kwietniu 2013 roku w akcji weźmie udział ponad milion osób.

Główny element akcji to pisanie przez młodych ludzi tematycznych listów, skierowanych do dorosłych. Tematyka listów w 2013 roku dotyczyć będzie gospodarki odpadowej i recyklingu. „Listy dla Ziemi” mają wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych, które związane są z tzw. „nową ustawą śmieciową”. Jak wygląda takie pisanie? Poprzedzone będzie ono lekcjami tematycznymi w szkole, po napisaniu listu dzieci przekażą go dorosłym (najczęściej swoim bliskim) i wspólnie podejmą się prostych działań ekologicznych. Opisy tych działań prześlą do fundacji Arka. Listy mają być indywidualnymi pracami dzieci i mają zawierać proste informacje merytoryczne o działaniach, które można podjąć w każdym domu, np. segregacja śmieci.

Akcji będą towarzyszyć konkursy i wystawy najciekawszych listów. Wybrane listy zostaną opublikowane w prasie, czytane w radio i telewizji. Organizatorzy zapowiadają także, że przeprowadzone będą happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców oraz akcje sprzątania. Celem akcji jest również promocja papieru z makulatury, na którym będzie wydrukowany papier listowny.

Fundacja zwraca się do wszystkich gmin z apelem o jak najszerszy udział i wsparcie akcji, szuka także lokalnych partnerów. Strona fundacji to www.fundacjaarka.pl.

Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza w naszym regionie, o którym pisaliśmy wczoraj – akcja ta będzie bardzo przydatna!


Oprac.: KP

Źródło: www.fundacjaarka.pl

Kopiowanie materiałów zabronione.