Wydarzenia

Ulica Jana Pawła II w Lipowej to jedna z głównych ulic w Gminie. Stan jezdni po zimie jest w fatalnym stanie i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji oraz uszkodzeń w samochodach. Wyłonienie wykonawcy remontu cząstkowego ma nastąpić po okresie najbliższych świąt. 

 O sprawie poinformowali naszą redakcję Czytelnicy. Mimo przeprowadzonych niedawno prac naprawczych na ulicy Jana Pawła II pojawiły się kolejne duże wyrwy w asfalcie, z których niejednokrotnie wystają ostre kawałki uszkodzonej nawierzchni. Uszkodzone elementy zawieszenia, felgi oraz niebezpieczne sytuacje, do których dochodzi na drodze stanowią duże zagrożenie dla kierowców i pieszych - przekazują Czytelnicy. O sprawę zapytaliśmy zarządcę drogi - Starostwo Powiatowe w Żywcu, które udzieliło następującej odpowiedzi:

Z uwagi na trwające postępowanie związane z wyłonieniem Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na “Pozimowe remonty dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Żywieckiego w 2021 r.” nie możemy na chwilę obecną udzielić precyzyjnej odpowiedzi w jakim terminie i który z Wykonawców będzie wykonywał remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w miejscowościach Lipowa i Słotwina.

 Remont cząstkowy w/w drogi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz przekazaniu placu budowy przez Powiatowy Zarządu Dróg w Żywcu. 

 Przewiduje się, że wyłonienie Wykonawcy nastąpi po okresie najbliższych świąt.