Wydarzenia

Radni Powiatu Żywieckiego podejmą uchwałę o likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. Sprawa ta budzi spore emocje wśród mieszkańców Żywiecczyzny. Decyzji sprzeciwiają się również ratownicy medyczni z Żywca.

Ratownicy Medyczni kontra Starostwo Powiatowe w Żywcu

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku Związek Zawodowy Pracowników Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego przesłał do naszej redakcji list, w którym wyraził zaniepokojenie decyzjami Starostwa Powiatowego w Żywcu, dotyczącymi przyszłości Ratownictwa Medycznego na Żywiecczyźnie. Jak można było przeczytać we wspomnianym liście:


Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła projekt powołania bardzo niejasnej spółki Starostwa i InterHealth Canada-Żywiec (51% udziałów Starostwa) o nazwie Żywiec Ambulans Serwis. Jak wynika z treści uchwały - spółka ta o kapitale zakładowym wynoszącym zaledwie dziesięć tysięcy złotych!!!! ma od września przejąć majątek całego Pogotowia Ratunkowego w tym państwowe karetki otrzymywane z dotacji rządowych. Będzie też dysponowała kilkumilionowym kontraktem rocznym celowanym na ratownictwo.

Na list Związkowców odpowiedział Starosta Żywiecki, który podkreślił, że zarzuty są nieuzasadnione. W odpowiedzi Starostwa Powiatowego w Żywcu można było przeczytać m.in.:

Władze Powiatu oraz Dyrekcja ZZOZ-u podejmowały i podejmują działania zmierzające do utrzymania pogotowania w Żywcu. To nie tylko działania natury organizacyjnej jak np. otwarcie nowego punktu w Łękawicy, ale też konkretna pomoc na rzecz zakupu karetek i wyposażenia. Powołanie spółki publicznej z większościowym udziałem Powiatu Żywieckiego jest konsekwencją uprzednio podejmowanych działań w celu pozostawienia Pogotowia na terenie powiatu.

Do odpowiedzi Starostwa Powiatowego w Żywcu odnieśli się tym razem Ratownicy, którzy tym razem stwierdzają m.in., że remont starego szpitala byłby działaniem racjonalnym i uzasadnionym oraz wyrażają obawę, że nowy szpital w Żywcu nie będzie w stanie pomieścić wszystkich pacjentów.   

Będzie protest?

Spółka Żywiec Ambulans Serwis została powołana do życia w kwietniu tego roku, jednak zainteresowanie ratowników medycznych pracą w tej spółce – delikatnie rzecz ujmując – nie jest duże. 10 grudnia ratownicy planowali protest pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Żywcu. Do akcji nie doszło z uwagi na trwające negocjacje. Żywiec Ambulans Serwis będzie mógł przejąć żywieckie pogotowie ratunkowe dopiero po likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. 29 grudnia 2020r. o godz. 12.00 odbędzie się XX zdalna sesja Rady Powiatu w Żywcu. Sesja odbędzie się w formie wideokonferencji i w jej trakcje Radni podejmą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. O tym jaka będzie przyszłość żywieckiego pogotowia ratunkowego i czy odbędzie się protest ratowników medycznych będziemy informowali na bieżąco.

Zdjęcie: Dario Film