Wydarzenia

Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zapraszają do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem "Z gwiazdką dla dzieci".

 Życiodajnym płynem będzie można podzielić się w sobotę 10 grudnia od godziny 9:00 do godziny 12:30. Krwiobus zaparkuje przy Urzędzie Gminy w Łękawicy.