Wydarzenia
Dobiega końca remont ul. Grojec w Żywcu. 
Zakres prac przewidywał: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowę nawierzchni z płyt JUMBO z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym.
To kolejna inwestycja drogowa realizowana w tym roku w naszym mieście.
Zdjęcie: UM Żywiec