Wydarzenia

Policjanci z żywieckiej komendy po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w myśl akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Nowe narkotyki-nowe zagrożenia”. Organizatorem spotkania była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu, a odbiorcami ważnych treści uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Milówce.

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Żywca realizuje akcję informacyjno-edukacyjną pt. „Nowe narkotyki – nowe zagrożenia”. Głównym celem działań jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, ale także alkoholu, tytoniu oraz leków przez osoby młode. Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców/opiekunów, studentów uczelni wyższych, a także organizatorów wypoczynku zimowego i letniego. 


Policjanci z żywieckiej komendy włączyli się w te działania i po raz kolejny spotkali się z młodzieżą. Tym razem odbiorcami ważnych treści byli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Milówce. Żywieccy policjanci przedstawili młodzieży problem zakazanych substancji od strony odpowiedzialności karnej. Wyjaśnili takie pojęcia jak demoralizacja, nieletni sprawcy czynów karalnych oraz to, jakie konsekwencje prawne ponoszą młodzi ludzie sięgający po zabronione substancje. Treści teoretyczne policjanci uzupełniali projekcją filmów profilaktycznych, na których pokazane jest właśnie to, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych wyborów młodych ludzi. W czasie spotkania policjanci omówili również problematykę cyberprzemocy, hejtu czy mowy nienawiści. Z kolei pracownicy sanepidu omówili problem uzależnienia od strony społecznej i zdrowotnej. Dla młodzieży przygotowano również szereg ulotek informacyjnych. Każdy mógł też zobaczyć, jak zmienia się percepcja po wypiciu alkoholu czy zażyciu narkotyków testując narko i alkogogle.