Wydarzenia

Dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w związku z mogącym wystąpić zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 mogącym wywołać chorobę covid-19, na terenie powiatu żywieckiego i miasta Żywca.
Stan na czwartek, 23 kwietnia 2020 r., godz. 12.00.

Liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem) – w powiecie żywieckim – 102, w mieście Żywcu – 32

Liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni (w ostatniej dobie w powiecie żywieckim 4 w tym w Żywcu 3)

Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS – 1041, w mieście Żywcu 313

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS w dniu raportu – w powiecie żywieckim 44, w mieście Żywcu - 10

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS – CoV-2 – z powiatu żywieckiego 24, z miasta Żywca 5

Liczba ozdrowieńców ogółem - 0

Liczba zgonów łącznie – 5 . Dane na dzień raportu (zgony) 2 ( to mieszkanka gminy Jeleśnia i mieszkanka gminy Węgierska Górka)

 

Lp. Gmina liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie liczba zgonów / w ostatniej dobie
1 Czernichów 29/0 217 17 4   1/0
2 Gilowice 4/0 63 2 1    
3 Jeleśnia 4/0 38 4 2   1/1
4 Koszarawa 1/0 13        
5 Lipowa 3/0 46 4 1    
6 Łękawica 3/0 29 1 2    
7 Łodygowice 2/0 36        
8 Milówka 3/0 54 1 3    
9 Radziechowy-Wieprz 5/0 49   1    
10 Rajcza 1/0 20 2      
11 Ślemień 2/0 27 3      
12 Świnna 5/0 50   3    
13 Ujsoły 2/0 49        
14 Węgierska Górka 6/1 37   2   1/1
15 Żywiec 32/3 313 10 5   2/0
  SUMA 102/4 1041 44 24 0 5/2