Wydarzenia

Drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kolejne miliony złotych na strategiczne lokalne inwestycje w powiecie żywieckim.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld zł przydzielone w drodze dwóch naborów. Właśnie rozstrzygnięto pierwszy z nich na kwotę 4,35 mld złotych.  

Warto przypomnieć, że wsparcie jest bezzwrotne. Przekazane samorządom pieniądze można wykorzystać na inwestycje takie jak np.: szpitale i przychodnie, szkoły, przedszkola oraz żłobki, wodociągi i kanalizację, domy pomocy społecznej czy drogi.

Program to nie tylko wsparcie samorządów, ale również wsparcie dla tysięcy firm i setek tysięcy pracowników, które realizują zadania inwestycyjne dla samorządów. To kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.

Kryteria jakimi kierowano się podczas oceny wniosków brano pod uwagę to między innymi: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Wysokość środków przyznanych poszczególnych samorządom z terenu powiatu żywieckiego wygląda następująco:

·       Powiat Żywiecki 4 000 000,00 zł.  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec (rondo do Nowego Szpitala).

·       Gmina Czernichów 500 000,00 zł Przedmiotem inwestycji jest remont drogi ulicy Akacjowej w Międzybrodziu Żywieckim stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego w km od 0+030 do 0+124.

·       Gmina Gilowice 2 350 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1413 S MOSZCZANICA - GILOWICE - ŚLEMIEŃ – LACHOWICE w miejscowości Gilowice na odcinkach od 2+932 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060.

·       Gmina Jeleśnia 1 190 259,71 zł. Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizacje trzech budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia, Domu Wielofunkcyjnego w Krzyżowej, Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej oraz Ośrodka Zdrowia w Jeleśni.

·       Gmina Koszarawa 400 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa.

·       Gmina Łodygowice 3 200 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127.

·       Gmina Radziechowy-Wieprz 3 200 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowie przedszkola w m. Wieprz, w gminie Radziechowy- Wieprz.

·       Gmina Rajcza 2 467 207,45 zł. Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa jednego z istniejących i popularnych, choć obecnie jedynie prowizorycznego ciągu pieszo-rowerowego, zapewniających rowerzystom i turystom dostęp do jednego z najbardziej atrakcyjnych punktów w Gminie.

·       Gmina Ślemień 2 500 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola w Ślemieniu.

·       Gmina Świnna 2 880 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna. Modernizacja dotyczyć będzie dróg w m. Rychwałdek, Pewel Ślemieńska, Pewel Mała, Świnna, Przyłęków i Trzebinia.

·       Gmina Ujsoły 1 200 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinków dróg gminnych zlokalizowanych w centrum miejscowości Ujsoły łącznie stanowiących jednolity ciąg komunikacyjny spięty z drogą powiatową S1439 prowadzącą do granicy państwowej ze Słowacją.

Zdjęcie oraz informacja: Kazimierz Matuszny