Wydarzenia

Podczas dzisiejszej XIV zdalnej sesji Rady Powiatu w Żywcu, radni powiatowi mieli obradować nad przyjęciem Samorządowej Karty Praw Rodzin na terenie powiatu żywieckiego. Punkt został jednak zdjęty z porządku obrad.

Do Przewodniczącego Rady Powiatu Żywieckiego wpłynął wniosek radnego Tadeusza Pala o zdjęcie punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin z porządku dzisiejszej sesji. Wniosek został podpisany również przez grupę radnych. Jak uzasadnili wnioskujący temat zostanie podjęty ponownie, "w czasie umożliwiającym przedyskutowanie tematu, po ustaniu sytuacji epidemiologicznej". O sprawie będziemy informowali na bieżąco.