Wydarzenia

Odwodnienie i izolacja partii fundamentowej, odsłonięcie kamienno-ceglanego wątku elewacji, wymiana więźby dachowej oraz gontowego poszycia, nowa stolarka okienna i szklenie, nowa posadzka we wnętrzu, odnowienie chóru i ołtarza – to rezultaty generalnej konserwacji kaplicy pw. św. Marii Magdaleny na cmentarzu w Milówce. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez parafian ze wsparciem Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Ostatni tak gruntowny remont wykonano w 1909 roku.

Jak poinformował diecezjalny konserwator zabytków ks. dr Szymon Tracz, główną ozdobę kaplicy stanowi architektoniczny, neobarokowy ołtarz z umieszczonym w centrum obrazem św. Marii Magdaleny. „Pierwotny, bardzo zniszczony wizerunek Patronki o niskiej wartości artystycznej zastąpiono podczas ostatniej konserwacji nowym, który wykonała Helena Staniek. Ceniona artystka spod Stalowej Woli inspirowała się dziełem El Greca ‘Pokutująca Maria Magdalena’, które słynny malarz namalował w latach 1576-1577” – wyjaśnił, wskazując na flankujące obraz figury dwóch świętych karmelitańskich – św. Teresy z Avila i św. Tereski od Dzieciątka Jezus.

Obecną kaplicę na cmentarzu w Milówce wzniesiono w 1857 roku. Budowla zastąpiła stojącą na tym miejscu wcześniejszą, drewnianą kaplicę z 1709 roku. Obiekt wybudowano z łamanego kamienia z dodatkiem cegły. Jest to niewielka budowla na rzucie prostokąta zamkniętego półkolistą apsydą nakrytą siodłowym dachem gontowym. Od zachodu znajduje się niewielka wieżyczka, w przyziemiu której urządzono kruchtę oraz wejście na chór muzyczny.

Zdjęcie: Ks. Szymon Tracz

Informacja: diecezja bielsko-żywiecka