Wydarzenia

29 kwietnia br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. W tym dniu także kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej otrzymali certyfikaty, potwierdzające udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele ZSAiO oraz przedstawicie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej: pułkownik Tomasz Maj - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej oraz major Sylwester Nicpoń - szef wydziału rekrutacji. Organ prowadzący reprezentowali Starosta Andrzej Kalata i Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Co daje taki certyfikat? Zakwalifikowane do projektu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych.

Spośród kadetów IV edycji CWKM certyfikaty odebrało 4 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.