Wydarzenia

17 czerwca 2023 r. w miejscowości Łękawica odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Łękawicy. Dalsze obchody miały miejsce na placu przy Urzędzie Gminy w Łękawicy. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Marka Tetłaka oraz podniesieniu flagi na maszt, zaproszonych gości przywitał oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie druh Sylwester Bąk – Prezes Zarządu OSP Łękawica. Następnym punktem uroczystości było przekazanie nowego sztandaru dla jednostki, wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom oraz dokonanie przekazania samochodu. Złotym znakiem Związku OSP RP odznaczona została jednostka OSP Łękawica.

Przekazany lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu Ford Ranger, zakupiono za kwotę 236 000,00 złotych.

Zakup został sfinansowany ze środków finansowych:

  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 100 000,00 zł
  • Gminy Łękawica: 126 000,00 zł
  • własnych OSP Łękawica: 10 000,00 zł.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za gotowość do wypełniania ciężkiej i niebezpiecznej służby na rzecz drugiego człowieka. Złożyli również serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu, nadania sztandaru oraz przekazania nowego samochodu. W imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego głos zabrał Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Synowiec.